Skip to main content
Mindset

Cirkel van invloed

By 24/11/2022april 26th, 2023No Comments

Cirkel van invloed

by Annelyn

Het is super fucked up als er iemand waar je veel om geeft in de gevangenis zit. Jouw leven gaat gewoon door en tegelijkertijd zit je met je gedachte bij degene die je mist. Als je daarnaast ook nog het aanspreekpunt bent, zuigt op een gegeven moment werkelijk -alles- energie. Om je een idee te geven hoe je hier beter mee om kan gaan, wil ik je graag uitleg geven over de cirkel van invloed.

Betrokken of invloed?

Het is belangrijk dat je kijkt naar de dingen waar jij het meeste tijd en energie in steekt. Bij allerlei dingen ben je in meerdere of mindere mate betrokken: gezondheid, kinderen, werk, de coronapandemie, oorlogen en ga zo maar door. Als je een cirkel van betrokkenheid om je heen trekt dan kan je afstand nemen van dingen waar je niet zoveel mee te maken hebt.

Vervolgens kan je kijken naar dingen die binnen de cirkel van betrokkenheid vallen. Je zal zien dat je op sommige dingen geen invloed kan uitoefenen. De zaken waar je wel wat over te zeggen hebt kan je in een kleinere cirkel plaatsen: de cirkel van invloed. Door vast te stellen aan welke van deze twee cirkels je het meeste tijd en energie besteed, kan je achterhalen hoe proactief je bent.

Proactief of reactief

Proactieve mensen richten zich op de cirkel van invloed. Zij houden zich bezig met zaken waar ze iets aan kunnen doen. Doordat zij zich constant richten op de cirkel van invloed hebben zij positieve energie en word de cirkel van invloed steeds groter.

Reactieve mensen richten zich vooral op de cirkel van betrokkenheid. Zij houden zich bezig met zwakheden van andere, problemen in hun omgeving en omstandigheden waar ze weinig tot niets aan kunnen doen. Mensen die zich hier voornamelijk op richten creëren veel negatieve energie. Bovendien verwaarlozen ze hierdoor dingen waar wel invloed op kan worden uitgeoefend met als gevolg dat hun cirkel van invloed juist kleiner wordt.

Problemen verdelen

  • De problemen waar mensen mee te maken krijgen vallen in drie categorieën:
  • Directe invloed: problemen die betrekking hebben op ons eigen gedrag. Problemen in deze categorie zijn op te lossen door aan je eigenschappen te werken. Ze liggen overduidelijk binnen de cirkel van invloed.
  • Indirecte invloed: problemen die betrekking hebben op het gedrag van andere. Deze problemen zijn op te lossen door verandering te brengen in de methoden waarop we invloed uitoefenen.
  • Geen invloed: problemen waaraan we niks kunnen doen. Zoals het verleden of bepaalde aspecten van onze omgeving. Hier moet je mee leren leven.

Met een proactieve aanpak kan je de eerste stap zetten om problemen van alle drie te categorieën binnen de cirkel van invloed op te lossen. Op welke cirkel jij je richt heeft ook te maken met het verschil tussen hebben en zijn:‘Had ik maar een vriend die niet in de gevangenis zat.’

  • ‘Had ik maar wat meer tijd voor mezelf.’
  • ‘Had ik maar beter op hem gelet.’
  • ‘Als hij vrij is, dan ben ik pas gelukkig.’

Tuurlijk had je liever niet dat je vriend vast zat en ja tuurlijk ben je echt gelukkig als hij vrij is, maar deze gedachte zijn juist het probleem. Het is makkelijk om de schuld van je eigen gemoedstand bij een ander te leggen of aan omstandigheden toe te schrijven, maar je bent verantwoordelijk voor je eigen leven. Als je de situatie wil verbeteren dan moet je je energie steken in het enige waar je greep op hebt, namelijk jezelf.

Je kan op verschillende manieren aan je cirkel van invloed werken: proberen aan je eigen tekortkomingen te werken in plaats van je vriend proberen bij te schaven. Je kan proberen een goede partner te zijn, hopelijk wordt je vriend dan gestimuleerd hetzelfde te doen. Of je kan aan je zelf werken: beter luisteren, meer van je partner houden, beter studeren, meer inzet tonen op je werk. Hieronder heb ik een diagram gemaakt met daarin concrete voorbeelden om het verschil van betrokkenheid en invloed weer te geven:

Wees gelukkig

Het meest proactieve wat je kan doen is gewoon gelukkig zijn. Lach. Gelukkig zijn is net als ongelukkig zijn een proactieve keuze. Het weer bijvoorbeeld zal nooit tot je cirkel van invloed behoren, maar iemand die proactief is bepaald haar eigen weersomstandigheden. Geluk is mogelijk als je accepteert dat je niet overal invloed op hebt, en je je tegelijkertijd richt op datgene waarop je wel invloed hebt.

Dit betekent het helemaal dat je je nooit een dag rot mag voelen of je emoties aan de kant moet schuiven. Laat die emoties vooral toe, maar herpak jezelf. Door bewust te kijken naar welke dingen jouw energie gaat en je te richten op de zaken waar je invloed op hebt creëer je meer rust en geluk voor je zelf.

Geluk gaat er ten slotte niet om dat er nooit iets negatiefs gebeurd, maar hoe jij in het leven staat. Als je je alleen focust op de slechte dingen in het leven en waar je geen controle hebt wordt de negativiteit alleen maar groter. Focus jij je op de fijne momenten in het leven dus datgene waar je wel invloed op hebt, dan maakt het je leven alleen maar leuker.

De cirkel van invloed is een model ontwikkeld door Stephen Covey. Stephen Covey is de schrijver van het boek: de 7 eigenschappen van effectief leiderschap. Persoonlijk vind ik dit boek een echte eye-opener en het is voor iedere fase in je leven van toepassing. Ben je geïnspireerd door dit artikel dan raad ik je aan om zijn boek aan te schaffen. Dat kan snel en gemakkelijk via deze link!

There are three constants in life … change, choice and principles

Stephen Covey
Terug naar overzicht
Jesse