Skip to main content

Detentie en schulden

by Annelyn

Informatie over detentie en schulden

Het is een vervelend onderwerp, maar iedereen kan in de schulden terecht komen. Als je in detentie verblijft is het nog lastiger op te lossen. Heeft jouw familielid of vriend(in) schulden en blijven de brieven binnen komen? Lees dan verder.

Van een kale kip kan je niet plukken

Het is heel simpel. Van een kale kip kan je niet plukken. Iemand die in detentie zit, heeft geen inkomen dus kan ook niks betalen. Klinkt super easy peazy. Nou denken schuldeisers daar vaak anders over. Zij zullen er alles aan doen om geld binnen te krijgen. Laat je hierdoor niet gek maken.

Voorkom oplopende schulden tijdens detentie

Ik raad je wel aan om op brieven te reageren, omdat er anders boetes en of proceskosten bij kunnen komen en dit blijft zich opstapelen. Dat maakt de schuld die in de toekomst afbetaalt moet worden alleen maar groter en dat is zonde. Je kunt de volgende standaard tekst gebruiken om op schuldeisers te reageren:

Voorbeeldbrief 1

Geachte heer/mevrouw,

Op (datum) heb ik van uw bericht ontvangen betreft een openstaande schuld ter attentie van (voor- en achternaam). Helaas moet ik u mededelen dat de heer (naam- en achternaam) op het moment in detentie verblijft en dus niet beschikt over een inkomen. Hij zal tot medio (maand van vrijlating) in detentie verblijven. In de bijlage vindt u ter bewijs de detentieverklaring.

Natuurlijk is hij bereid om na zijn detentie een passende betalingsregeling te treffen om de openstaande schuld af te betalen.

Graag hoor ik of u deze mail/brief in goede orde heeft ontvangen.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
(Voor en- achternaam)

Voorbeeldbrief 2

Er is een kans aanwezig dat de schuldeisers gaan proberen bij jou het geld te halen. Trap hier niet in!! In principe is alleen diegene van wie de schuld op naam staat verantwoordelijk voor de openstaande schuld. Dit geldt misschien niet als je als partner getrouwd bent in gemeenschap van goederen. Dus houd daar rekening mee.

Mocht je nogmaals een aanmaning krijgen op basis van jouw mail of brief reageer dan als volgt:

Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van uw reactie op mijn brief/mail van (datum) wil ik u nogmaals mededelen dat de heer (naam- en achternaam) op het moment in detentie verblijft. Hij zal tot medio (maand van vrijlating) in detentie verblijven. In de bijlage vindt u nogmaals ter bewijs de detentieverklaring.

Zoals ik eerder ook al aangaf is hij bereid om na zijn detentie een passende betalingsregeling te treffen om de openstaande schuld af te betalen. Eerder is er geen enkele mogelijkheid om tot betaling over te gaan.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
(Voor en- achternaam)

Blijven ze hierna nog moeilijk doen kan je bovenstaande brief nogmaals sturen: copy + paste. Of laat het er gewoon bij zitten. Je hebt dan in ieder geval je best gedaan.

CJIB

Er is wel een heel belangrijke uitzondering: het CJIB. Heeft de persoon die vast zit ook een ontnemingsvordering opgelegd gekregen? Dan zal het CJIB (Centraal Justitieel Incasso Bureau) deze willen invorderen. Wees hier heel voorzichtig mee, want het niet afspreken/nakomen van een betalingsregeling kan vervelende gevolgen hebben voor de fasering van de gedetineerde. Blijf vooral met hun in gesprek of bespreek dit verder met de advocaat. Ik raad je dat laatste zeker aan om in een later stadium problemen te voorkomen.

Succes! En zijn er meer administratieve kwesties waar je tegenaan loopt? Klik dan hier voor meer informatie.

Terug naar overzicht
Jesse